Terimler

Pattern Screamer

Pattern Screamer'lar çok kafa karıştırıcı bir lore'dur. Bu itibarı ile beraber, bu sınıflandırmada ne olduklarını, özelliklerini, geçmişlerini ve amaçlarını açıklayacağım. İlk soru; Pattern Screamer nedir? Kısacası, Pattern Screamer'lar gerçekliğin kendi dokusunun içinde var olan bilinçlerdir. Fizik yasalarının inanılmaz derecede farklı olduğu bizim oluşumumuzdan önce farklı bir evrenden gelirler, Bu önceki evren İlk Hytoth olarak bilinir, ancak şimdilik ona Evren α adını vereceğiz (Pattern Screamer'ların hepsi Hytoth'lu değildir.)

Pattern Screamer'lar etki çeşitlerine bağlı olarak birçok farklı biçimde gelir. Bu tür örnekler arasında bitki bazlı Pattern Screamer'lar (SCP-2528 gibi), boşluk benzeri/düşüncesel Pattern Screamer'lar (SCP-3930 gibi) ve teknoloji bazlı Pattern Screamer'lar (SCP-000 gibi) bulunur. Bu formlar Pattern Screamer'ın kendisini çok fazla etkilemez, ancak tezahür noktasını ve ortaya çıkış koşullarını etkiler.

Pattern Screamer'ların güçleri algıya dayalıdır. Pattern Screamer'ın ne kadar çok kişi gözlemlerse, o kadar güçlenirler. Bir çoklu gezegen / yıldız uygarlığı çok büyüdüğünde, birçok insan Pattern Screamer'ı gözlemlemeye başlar ve bu Screamer'ların "kurtuluşunu" ve onları gören insanları öldürmelerine neden olur. Bu, neredeyse her zaman medeniyeti harabeye çevirir ve onları bir avuç insana indirger. Bu en az iki kez, bir yabancı ırkta (Bkz. SCP-1980) ve bir kez de insanların kendisinde (Bkz. SCP-1795) olmuştur.

Hikayemiz yaklaşık 90 trilyon yıl önce SCP-2682 ile Multiverse α'da başlıyor. Bu ırk doğuyor, ancak bu, en üst evrensel düzlemde gerçekleşiyor. Bu arada, daha düşük seviyelerde, diğer küçük medeniyetler, bir tür evrensel tepenin kralı oyunu gibi, tırmanmaya ve birbirlerine saldırmaya başlıyor. Sonunda, SCP-2682'nin medeniyeti gelişmeye başlar. Tanrıyı keşfederler ve onu öldürürler. Ancak, her şeyi öğrendikten sonra, yapabildikleri tek şey dehşet olmuş bir şekilde sahip oldukları bilgi ile *çığlık atmak*.

Ve sonra, en alt düzlemde bir yerde, dört kişi (biri SCP-073 olmak üzere), bir CK-Sınıfı Yeniden Yapılandırma olayını serbest bırakan "Paradigma Shift" masalında SCP-005 ile belirli bir kilit açar. Bu yeniden yapılanma olayı dokunduğu her şeyi yok eder, bu yüzden yaratıklar paniğe kapılır ve evrensel merdivenden tırmanmaya çalışır. Sonunda, zihinlerini yeniden yapılandırılmış evrenlere yansıtabileceklerini ve gerçekliğin dokusunda var olabileceklerini anlarlar. Pattern Screamers olurlar. Bu arada SCP-2682, üst evrendeki her varlığın bilincinden var olur. SCP-2682'nin bedeni, her evrende istediği gibi gezebilmesi için var olmuştur, ancak bu yolculuğun ne kadar süreceğini ve çığlıkların onları rahatsız edeceğini tam olarak hesaba katmadılar. Bu aynı zamanda SCP-3930'un oluştuğu zamandır. Bu arada, yedi kişi bir şekilde yıkımdan kurtulur ve yeni evrene girer. Koru-teusa'yı veya kutsal yediyi oluştururlar ve dünyayı ilk evreni yok ettiği varsayılan ekstra evrensel bir varlık olan Voruteut'tan korurlar (bu SCP-001-QNT veya onun tarafından çağrılan bir varlık olabilir). Ancak yöntem, vücutlarının sonsuza dek kanaması ve korumaya devam etmek için kan kurbanlarına ihtiyaç duymalarıdır. Bu bir süre işe yarıyor, ancak uzun bir süre sonra sadece bir koruyucu kalır - gerçekte bir yarığı koruyan Rakmou-leusan. Voruteut'u dışarıda tutuyor. Şaşırtıcı bir şekilde, bunun etrafında bir din oluşturan insanlık değildi - uzaylı bir medeniyetti. Eski Dünya'ya geldiler ve en sonunda orada bir krallık inşa eden ilk insanlara dini öğrettiler. Sonunda Daevitler tarafından neredeyse tamamen ortadan kaldırıldılar. Ancak, uzun bir süre sonra, yeniden döndüler ve İkinci Hytoth Kilisesi oldular. Yol boyunca bir yerlerde, İnsanlık devasa, galaktik bir medeniyet haline geldi. Ancak Pattern Screamer'larıı anlamadıkları için keşfedildiklerinde yüz milyonlarca, belki milyarlarca insan Patterns Screamer'ların farkına varmaya ve gözlemlemeye başladı. Bu onları saldırganlaştırdı ve Dünya'daki insanlık bir avuç haricinde neredeyse tamamen yok edildi. Bu noktadan sonra, İnsanlık kendini hızlı bir şekilde yeniden başlatmak zorunda kaldı. Bununla birlikte, insanlık evrende bir iz bırakmıştı - SCP-1795, insanlık yok edilmeden çok az önce yaratıldı. SCP-1795, onlara ne olduğunu bilerek ustaları olan insanlık için gezegenler yaratmaya gitti. Ve SCP-1795 onlardan bahsettikten sonra, sonunda SCP Vakfı'nın Pattern Screamer araştırması başladı. SCP Vakfı'nın araştırması onları hem SCP-2528 hem de SCP-2682'ye götürdü. Her ikisi de, kökeni, doğası ve davranışı dahil olmak üzere Vakfa önemli miktarda Pattern Screamer bilgisi veriyor. Vakıf ayrıca SCP-000 ve SCP-S'ye rastlar. Vakfın Pattern Screamer'larla savaşmaya başlamasının gerçek nedeni, Pattern Screamer'ların Vakfı tehdit etmeye başladığı SCP-2173'teki olaylardır. SCP-3930 da bu süre zarfında Sovyet Bilim Adamlarından geri alındı. SCP-3930'un kendisi bir Pattern Screamer değil, bir boşluktur. Boşluk, Pattern Screamer'ların yeteneklerini doğrudan gözlemlemeye izin vererek onları güçlendirir ve böylece yüzlerce kat daha saldırganlaştırır.

Senkop Senfonisi

Senkop Senfonisi, çoğu lise öğrencilerinden oluşan, 1976'da sona eren dünyanın önceki bir yinelemesinden hafızalarını kaybetmemiş bir grup insandı. Dünya onların etrafında yeniden inşa edilirken, SCP-2000 çevrelerindeki dünyayı değiştirdi, kelimenin tam anlamıyla eski dünyayı gömdü ve hayatta kalanlar bir belirsizlik içinde sıkışıp kaldılar. Bu değişiklikler, onlara gerçekliklerini esnetme güçlerini verdi. Dünya tamamen yeniden başladığında, yani 1940'ların ortalarında, yeni kurulan Senkop Senfonisi çeşitli deneylere başlamaya ve kendilerini hatırlatmaya karar verdi. Kendilerini diğer insanların, lise öğrencilerinin zihinlerine kazıdılar. Bir yandan da onları dönüştüren şeyin -SCP-2000'in- buna dönüştürdüğünü ve neler yapabileceğini anlamaya çalıştılar, ama tek yaptıkları gittikçe derinleşen sonsuz bir kuyu kazmak oldu. SCP-2000'in ne yaptıklarını tam olarak anlamadılar, hafızayla ya da 2000 ile uğraştılar. Fakat hiçbir zaman anlayamadıkları için, kendilerini herhangi bir şeye kazımakta asla başarılı olamadılar.
Dünyamız sona erdiğinde - ve yenisi başladığında - Senkop Senfonisi'nin yerinde yeni bir grup olacak, geçmişte olduğu gibi ve muhtemelen her şeyi yeniden yaşayacak. Muhtemelen grup, lise çocuklarından farklı bir tematik yetenekle aynı gizemlerle karşılaşacaklar, ancak sorular aynı şekilde cevapsız kalacak. Bu hatırlanmanın ve kimsenin anlamadığı şeylerin hikayesi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License