Genel Bakış

Vakfın personele verdiği güvenlik izin düzeyleri erişilebilecek en yüksek düzey veya tür bilgiyi temsil eder. Fakat bir izin düzeyine sahip olmak o düzeyde erişilebilecek bütün bilgilere erişim hakkı olduğu anlamını gelmez: personele sadece bilginin "bilinmesi gereken" esasına göre ve ilgili kısmı denetleyen atanmış tebliğ görevlisinin takdirine bağlı olarak erişim sağlanır.

Seviye 0 (Sadece Resmi Kullanım)

Seviye 0 güvenlik izni sadece Vakıf gözetimi altındaki anormal nesne ve varlıklar hakkında bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmayan personele verilir. Seviye 0 erişim genellikle operasyonal verilere erişimi olmayan tesislerdeki gizli olmayan yazı işleri, lojistik ve bakım pozisyonundaki personelde bulunur.

Seviye 1 (Özel)

Seviye 1 güvenlik izni muhafaza altındaki anormal nesne ve varlıklar ile yakınlık içerisinde çalışan fakat doğrudan, dolaylı ve bilgi olarak erişimi olmayan personele verilir. Seviye 1 erişim genellikle muhafaza kapasitesine sahip veya hassas bilgiyi barındırabilecek tesislerdeki gizli olmayan yazı işleri, lojistik ve bakım pozisyonundaki personele verilir.

Seviye 2 (Kısıtlı)

Seviye 2 güvelik izni muhafaza altındaki anormal nesne ve varlıklar hakkındaki bilgilere doğrudan erişim gerektiren güvenlik ve araştırma görevlilerine verilir. Çoğu araştırma personeli, saha ajanları ve muhafaza uzmanlarında Seviye 2 güvenlik izni bulunur.

Seviye 3 (Gizli)

Seviye 3 güvenlik izni muhafaza altındaki anormal nesne ve varlıklar hakkındaki varlığın kaynağı, ele geçirme koşulları ve uzun-dönem planlarını barındıran detaylı bilgilere erişim gerektiren kıdemli güvenlik ve araştırma görevlilerine verilir. Çoğu araştırma personeli, proje yöneticisi, müdahale ekibi üyeleri ve Mobil Görev Gücü teknisyenlerinde Seviye 3 güvenlik izni bulunur.

Seviye 4 (Çok Gizli)

Seviye 4 güvenlik izni tesis çapında ve/veya bölgesel istihbaratın yanı sıra, Vakıf operasyonları ve araştırma projeleriyle ilgili uzun-dönem stratejik verilere erişim gerektiren üst düzey yönetime verilir. Seviye 4 güvenlik izni genellikle sadece Bölge Yöneticileri, Güvenlik Yöneticileri veya Mobil Görev Gücü Komuntanlarında bulunur.

Seviye 5 (Thaumiel)

Seviye 5 güvenlik izni, Vakıf bünyesindeki en üst düzey idari personele verilir ve tüm stratejik ile hassas verilere sınırsız erişim sağlar. Seviye 5 güvenlik izni sadece 05 Konseyi üyelerine ve bazı seçilmiş görevlilere verilmiştir.

Personel Unvanları

Bunlar Vakıfta kullanılan genel meslek unvanlarıdır.

Site Çalışanları

Muhafaza Uzmanı

Muhafaza uzmanlarının Vakıf tesislerinde iki ana rolü vardır. Muhafaza ekipleri, anomali olduğu belirlenen olaylara çağırılarak, anomali obje, varlık veya fenomenlerin ilk kontrol altına alınmasında ve vakıf muhafaza tesislerine taşınmasında görevlidir. Muhafaza mühendisleri ve teknisyenleri, Vakıf tesislerindeki nesneler, varlıklar ve fenomenler için muhafaza birimleri ve şemaları tasarlamak, rafine etmek ve bakım yapmak ile görevlidir.

Araştırmacı

Araştırmacılar, Vakfın dünyanın dört bir yanından en akıllı ve en iyi eğitimli bilim insanlarından oluşur. Kimya ve botanikten teorik fizik ve ksenobiyoloji gibi daha ezoterik ve özel alanlara kadar akla gelebilecek her alanda uzmanları olan vakfın araştırma projelerinin amacı, açıklanamayan anomalileri ve bunların nasıl çalıştığını daha iyi anlamaktır.

Güvenlik Memurları

Vakıf tesislerindeki güvenlik görevlileri genellikle koruma olarak adlandırılır. Vakıf projeleri, operasyonları ve personeli için fiziksel güvenlik ve bilgi güvenliğini sağlamakla görevlendirilir. Öncelikle polis kuvvetleri, askeri birimler ve ıslah personelinden işe alınan güvenlik görevlileri, her türlü silahın yanı sıra muhafaza ihlali olaylarını ve vakfa karşı saldırıları kapsayan çeşitli acil durum planları konusunda eğitilmektedir. Bu personel ayrıca hassas belgelerin yanlış ellere geçmesini ve bir tesisin bilgisayar sistemlerinin dışarıdan gelen izinsiz girişlerden korunmasını sağlamak gibi bilgi güvenliğinden de sorumludur. Bunlar aynı zamanda vakıf tesislerinin düşman dış kuvvetlere karşı ilk savunma hattıdır.

Mobil Görev Güçleri Operatifleri

Mobil Görev Güçleri vakfın bir çok yerinden gelen, kıdemli saha personelinden oluşan uzman birimlerdir. Bu görev güçleri, belirli bir tipteki anomaliler konusunda uzmanlaşmış takımlardır, bunlarla başa çıkmak için harekete geçerler.
Bu takım, belirli nitelikteki anomali konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar ve saldırgan varlıkları kontrol altına almak için ağır silahlı savaş birimlerine kadar her şeyi içerebilir. Daha ayrıntılı bilgi için Mobil Görev Güçleri belgesine bakın.

Yönetim

Site Yöneticisi

Büyük vakıf tesisleri için site yöneticileri, o konumdaki en üst düzey personeldir. Sitenin ve muhafazası altındaki tüm anomaliler ve projelerin güvenli bir şekilde işletilmesi ve yürütelmesinden sorumludur.

O5 Konseyi Üyeleri

O5 Konseyi, Vakfın en üst düzey yöneticilerinden oluşan komitedir. Muhafazadaki anomalilere ilişkin tüm bilgilere tam erişim sağlayabilen O5 Konseyi, dünyadaki tüm Vakıf operasyonlarını denetler ve uzun vadeli stratejik planları yönetir. Pozisyonlarının hassasiyeti nedeniyle, O5 Konsey üyeleri çoğu anormal nesne, varlık veya fenomen ile doğrudan temas kurmamalıdır. Ayrıca, tüm O5 Konsey üyelerinin kimlikleri gizlenmiştir. Konsey üyeleri sadece sayısal isimleriyle veya lakaplarla (O5-1 ila O5-13, Betty, Reaper, Kâfir) bilinir.

Seviyeler

SCP Vakfı‘nda SCP diye adlandırılan varlıklar temelde Güvenli, Öklid ve Keter olmak üzere çeşitli gruplarda sınıflandırılır. Bu onların tehlike düzeyini belirten bir kriterdir. Bunlara güvenlik izin düzeyleri denir ve bu sınıflandırmalar varlığın tehlikesinden çok saklanabilme potansiyelini gösterir. Dünyayı yok edebilecek bir buton safe olarak sınıflandırılırken muhafaza edilemeyen ışınlanan ve tehlikeli varlık Apollyon olarak sınıflandırılır.

Güvenli (Safe)

Muhafaza alanından kaçma girişiminde bulunmayan veya aşırı nadiren kaçan varlıklara verilir. kolaylıkla kontrol altına alınabilir

Öklit (Euclid)

Muhafaza alanında yapacağı belirsiz ve saldırganlık gösteren varlıklara verilir. Kontrol altına alınması Safe sınıfına göre daha zorludur.

Keter

Varlığın saldırgan davranışlar gösterdiği , muhafaza alanından kaçma ihtimalinin yüksek olduğu ve tehlikeli varlıklara verilen sınıftır.

Thaumiel

Vakıf ile işbirliğinde olan ve SCP Muhafazasına yardım eden varlıklara verilir. Muhafaza alma zorluğu değişebilir. Çoğunun koridorda dolaşma izni vardır bu nedenle seviye sınıfı 0 olarak belirlenmiştir, koridorlarda Seviye-0'lar ile hatta D-Sınıfları ile etkileşime geçebilir. (Wikiden değişiklik gösterebilir)

Apollyon

varlığın çok güçlü olduğunu ve neredeyse durdurulamaz olduğu anlamına gelir, kaçması belirli yada bir zaman sonra kesin olmasıdır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License