Etik Kod

Bölüm I - Bilgilendirme

ß1.1 - Etik Kod, vakıfta bulunan tüm personellerin acımasız davranışlarını ve düzensiz durumunu düzeltmek için “Etik Komite” tarafından yazılmıştır.

ß1.2 - Bu kurallardan herhangi bir tanesini ihlal eden veya uygulamaya yeltenmeyen personelleri “Komite Üyesi” rütbesindeki Etik Komite yetkilisine bildirin ve karar verilmesi için bekleyin.

ß1.3 - Tüm konsey üyeleri mutlaka burada geçerli olan kurallara uymalıdır. (Birkaç istisnai durum sayesinde uyma merasimi ihlal edilebilir)

ß1.4 - Mahkeme olmasını istemek için en az Class B sınıfına sahip olmanız gerekmektedir.

ß1.5 - “Komite Başı” veya “Komite Yöneticisi” rütbesi ve üstündeki rütbeler (Etik Komite ile bağlantılı olan) yapılan herhangi bir Etik Komite mahkemesinin gidişhatını değiştirme ve kararını yenileme hakkına sahiptir.


Bölüm II - Etik Komite

ß2.1 - Etik Komite, Etik Kod’un koruyucularıdır, herhangi bir kod ihlali durumunda başvurulması gereken ilk yer Etik Komite olmalıdır.

ß2.2 - Etik Komite, davranışlarınızı inceleme hakkına sahiptir. Davranışlarınız Etik Kod’a uymuyorsa bu duruma el koymaya ve karışmaya hakları vardır.

ß2.3 - Etik Komite, herhangi bir Etik Kod ihlali durumunda karşı personele emir verme hakkına sahiptir.

ß2.4 - “Komite Yöneticisi” istediği vakit Etik Kod’u değiştirme hakkına sahiptir. Bu değiştirme işini “Komite Başı” rütbesi de gerçekleştirebilir ancak ilk olarak “Komite Yöneticisinden” veyahut daha yüksek bir yetkiliden (Etik Komite ile alakalı) izin almalıdır.

ß2.5 - “Komite Yöneticisi” veyahut “Komite Başı” rütbeli personeller Etik Kod da değişilik yapmadan önce O5/O6 konseyini bilgilendirmelidir.

ß2.6 - Etik Komite üyeleri eğer karşı personel görevini unuttuysa yönlendirme hakkına sahiptir.


Bölüm III - Mahkeme ve Cezalar

Mahkemeler, Etik Komitenin ceza vermek için uyguladığı bir çeşit seanstır. Vakıfta iki çeşit mahkeme vardır ve bunlar İç / Etik olarak ayrılır. Etik mahkemeler, Etik Komite tarafından düzenlenir. İç mahkemeler, [VERİ SİLİNDİ]

Cezalar;

Düşük Seviye(DS)
Uyarılma
Rütbe Düşürülmesi (1 Rütbe)

Orta Seviye (OS)
1 Hafta - 1 Ay arası Class E
Rütbe Düşürülmesi (2-3 Rütbe)

Yüksek Seviye (YS)
2 Ay - Sınırsız süre Class E
Rütbe Düşürülmesi (4+ Rütbe)
Class D

Üst Seviye (ÜS)
Sınırsız Süre Class E
Rütbe Düşürülmesi (Tamamen)
Class D
İnfaz

ß3.1 - Mahkeme süresince izinsiz konuşmak veya fikir belirtmek yasaktır. [DS]

ß3.2 - Şikayetçi/Şikayet edilen personel kendini savunurken çocukça davranışlarda bulunamaz. [OS]

ß3.3 - “Komite Başı” veyahut üstü bir rütbe tarafından izin alınmadan mahkeme düzenlenemez. [OS]

ß3.4 - Mahkemeyi yöneten son sözü söylemeden mahkeme bitirilemez. [DS]

ß3.5 - Genellikle mahkemeyi yöneten hakim, diğer Etik Komite personelleri ise avukat görevi görürler. [OS]


Bölüm IV - Vakıf Personeli

ß4.1 - Vakıf personelleri daima birbirlerine karşı saygılı olmalıdır. [OS]

ß4.2 - Vakıf personelleri durduk yere birbirlerine karşı ofansif hareketlerde bulunamazlar. [OS]

ß4.3 - Tartışmalar özel yerlerde ve 2 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılmalıdır. [DS]

ß4.4 - Kombatif olmayan personeller aşağıdaki kurallar izin verdiği sürece yanlarında silah taşıyabilirler. [YS]

ß4.4.1 - Kombatif olmayan personeller silahlarını kafalarına göre sıkamazlar, yanlışlıkla olsa bile.

ß4.4.2 - Kombatif olmayan personeller eğer çapraz ateş içerisinde veya direk çatışma sırasında mermi onlara gelmese bile silahlarını kullanabilirler.

ß4.4.3 - Kombatif olmayan personellerine eğer etik olmayan bir biçimde silah doğrultuldu ise aynı şekilde karşılık verme hakkına sahiptirler.

ß4.4.4 - Eğer bulundukları ortamda bir kombatif varsa bir Class D veya dış güçler tarafından saldırı altında kalmadıkça kural ß4.4.1, ß4.4.2 ve ß4.4.3’ü uygulayamaz.

ß4.5 - Vakıf personelleri birbirlerini ırkına, siyasi görüşüne ve dinine/inancına göre yargılayamaz. [OS]

ß4.6 - Bilerek başka insanları kötü duruma sokmak için yanlış bilgilendirme yapılamaz. [YS]

ß4.7 - Karşı saldırı başlatması için Class D/E personellerini silahlandırmak yasaktır. [OS]

ß4.8 - Vakıf personellerini gerçek hayat ve roleplay içi tehdit etmek kesinlikle yasaktır.
[OS - YS - ÜS]

ß4.9 - Diğer personeller bir durum ile ilgilenirken izinsiz yere karışmak yasaktır. [DS]

ß4.10 - İğrenç davranışlar sergileyip herhangi bir durumu (operasyon, yeniden muhafaza) izinsiz bir şekilde engellemek yasaktır. [YS - ÜS]

ß4.11 - Vakfın huzurunu bozmak yasaktır. [DS]

ß4.12 - Yetkililere rüşvet teklif etmek yasaktır. [YS]


Bölüm V - Class D ve Class E Personelleri

ß5.1 - Class D Personelleri, herhangi bir silah taşıma iznine sahip değildir. [İnfaz]

ß5.2 - Class D Personelleri, izinsiz bir şekilde vakıfta dolaşamazlar. [İnfaz]

ß5.3 - Class D Personellerini gereksiz yere kullanmak etik koduna ihlaldir. Hepimiz birer insanız. [OS - YS]

ß5.4 - Class D Personellerini infaz etme yetkisine sahip olan iki personel çeşidi vardır, kombatif ve O5. İstisnai bir durum olarak kendini savunma adı altında kombatif olmayan personeller de aynı şekilde infaz etme hakkına sahiptir. [OS]

ß5.5 - Herhangi bir Class D Personeli mutlaka geçerli bir sebepten ötürü vurulmalıdır.
[DS - OS - YS]

ß5.6 - Kombatif olmayan personeller, Class D personelleri ile çatışmaya giremez. Bu kural sadece self-defence yani kendini-savunma durumu adı altında ihlal edilebilir. [DS - OS - YS]

ß5.7 - Class D Personelleri eğer sonunda ölüm var ise teste girmeyi reddetme hakkına sahiptir. Bu yüzden bilgilendirme yapılmadan önce hangi SCP ile karşı karşıya olacağı bildirilmelidir. [DS]

ß5.8 - Kombatif olmayan personeller Class D personellerin başlatmış olduğu bir riot sırasında veya breach sırasında, CD’ler ile temasa giremez. (Ölüm anı ile karşılaşmadıkça) [DS - OS]

ß5.9 - Class D personellere gizli veya önemli bilgileri sebepsiz yere vermek iki tarafında en iyi durum olarak hafıza silinmesi en kötü durum olarak infaz edilmesi ile sonuçlanır.

ß5.10 - Class D personellerinin ölülerin üzerinde aşağılayıcı hareketler yapamaz. [İnfaz]

ß5.11 - Class D için yazılan kurallar Class E için de geçerlidir. İki taraf için de kural ihlali yapılamaz. [DS - OS - YS]

ß5.12 - Class E personelleri testlerde kullanılabilirler ancak bu yetersiz Class D veya Class D olmaması durumunda geçerlidir.
[DS - OS]

ß5.13 - Herhangi bir Class E personeli, departmanlardan herhangi birine Class E iken girerse o departmandan anında çıkarılmalı ve onu alan kişi ile beraber yargılanmalıdır. [OS - YS]

ß5.14 - Class E personeli iken grubu terk edip geri gelmek ve sonrasında Class E ceza süreniz bitmeden herhangi bir seviye rütbesi almanız yasaktır. [YS]


Bölüm VI - Evrensel Kıyafet Kuralı

ß6.1 - Evrensel Kıyafet Kuralı, mutlaka vakıfta dolaşırken uygulanmalıdır.

ß6.2 - Saçma kıyafetler, çocukça giyiniş çeşitleri veya departmana yakışmayan şeyler mutlaka giyilmemelidir. [DS]

ß6.3 - Bazı departmanlar kendilerine özel üniformalara sahiptir, bu üniformaların dışına çıkılmamalıdır. [DS]

ß6.4 - Üniforma kuralları sadece Seviye 0 ila Seviye 5 arası personeller için geçerlidir. O5+ Bu kuralı uygulamak zorunda değildir. [DS]

ß6.5 - Eğer kendi departmanınız normal kıyafet giymenize izin veriyorsa, abartı olmayan kıyafetler giyilebilir. [DS]


Bölüm VII - İhlal

ß7.1 - Herhangi bir muhafaza ihlali durumunda kombatif olmayan tüm personeller muhafaza ihlali sığınağına götürülmelidir.

ß7.2 - Güvenlik Departmanı mutlaka muhafaza ilali sığınağını korumalı ve gelen tehditlere karşı savunmalıdır. (Özel Güvenlik Departmanı birimleri bu kuralı ihlal edebilir) [DS - OS]

ß7.3 - Güvenlik Departmanının, SCP ile temasa geçmesi yasaktır. Temas sonrasında yaşanılacak durumlar cezanın katlanarak artmasına sebebiyet verebilir. [DS - OS - YS]

ß7.4 - SCP eğer muhafaza ihlali sığınağı yakınlarında ise mutlaka uzaklaştırılabildiği kadar uzaklaştırılmalıdır. [DS - OS - YS]

ß7.5 - Eğer SCP muhafaza ihlali sığınağı içine girerse, muhafaza ihlali sığınağının içinde bulunan tüm personeller komuta-cephaneliğine taşınmalıdır. [DS - OS - YS]

ß7.6 - Kombatif olmayan personeller, kombatif olan personeller tarafından gelen emirleri rütbe fark etmeksizin uygulamalıdır. (O4+ bu kuralı ihlal edebilir ancak Yönetici izni gerekmektedir)
[DS - OS - YS]

ß7.7 Kombatif olmayan personeller muhafaza ihlali sığınağını terk edemez, böyle bir durumda, muhafaza ihlali sığınağını koruyan gardiyanlar zor kullanma hakkına sahiptir.
[DS - OS - YS]

ß7.8 Kombatif olmayan personeller SCP ile temasa geçemez veya yeniden muhafaza yapamaz. Sadece Class D personelleri “yem” olmak şartı ile temasa geçebilir. [DS - OS - YS]

ß7.9 SCP Muhafaza sırasında kombatif personelleri rahatsız etmek yasaktır. [OS - YS]


Bölüm VIII - Rütbelendirme

ß8.1 - Rütbe sıralandırması aşağıdaki gibidir;

Class D Sınıfı testlerde kullanılan personeller içindir.
Class E Sınıfı ceza almış veya etik kodu ihlal etmiş üyelerdir.
Level 0 - Level 2 Arası personeller standart personeller olarak bilinir, tek farkı bu seviyeler arasındaki izinlerdir.
Level 3 Personelleri vakıfta kendini kanıtlamış ve yeterli tecrübeye sahip olmuş kişilerdir. Yüksek seviye personeller tarafından fark edilmiş ve alttaki rütbelere göre bir tık daha yetkili olmuştur.
Level 4 ve Level 5 Personeller “yüksek seviye” olarak adlandırılırlar. Kendi rütbelerinin altındaki üyeler için yönlendirme haklarına sahiptirler.
O5 Konseyi en çok güvenilen ve vakfı yöneten kişilerden oluşur. Vakıf için belirli kararlar alırlar ve bu kararlar doğrultusunda ilerlerler. Kendi rütbelerinin altındaki üyeleri yönetebilir veya emir verebilirler.
Yönetici vakfın kurucusudur, kendisinden sonra gelen en yüksek yetkili O6’dır.

ß8.2 - Level 0’dan Level 3’e kadar olan seviyeleri elde etmek için belirli formlar doldurulmalıdır. Ya da yapılan sınavlara katılabilirsiniz. Bu seviyeden sonra gelen seviyeler bizzat O5 ve Yönetici tarafından seçilir.

ß8.3 - Seviye atlamak için yalakalık yapmayın. [DS - OS]

ß8.4 - İnsanları olduğun seviyenin dışında olduğuna inandırmak ceza almana sebebiyet verir. [DS]

ß8.5 - Level 2’nin altında olan personeller izinsiz bir şekilde Class D Personellerinin olduğu bölgeye giremez. [DS]

ß8.6 - Bir yere girebilmen oraya her zaman girebileceğin anlamına gelmez. [DS - OS - YS - ÜS]

ß8.7 - Seviye fark etmeksizin, Euclid/Keter SCP muhafa alanına kombatif personel eskortluk yapmadan veya bilim departmanından ya da O5+’dan izin almadan girilemez. Eğer bu durumlar yaşanmadan girildiyse veya yaşandıktan sonra girildiyse (O5 izni almadan) telsizden bu durumu ve neden girdiğinizi bildiriniz. [OS - YS]

ß8.8 - Yüksek seviye personeller düşük seviye personelleri yetkisinin üstündeki alanlara girmeye teşvik etmemelidir. [OS - YS]


Bölüm IX - Yetkiyi Kötüye Kullanım

ß9.1 - İstisnasız bir şekilde yetki kötüye kullanılamaz. [YS]

ß9.2 - Yetkinin aşırı kullanılması, kötüye kullanım olmasa da bu kategori içerisine gireceğinden dikkat edilmelidir. [DS - OS - YS]

ß9.3 - Yetkinin farklı şekillerde kötüye kullanılması çeşide göre farklılık ile gösterilebilir ve cezası değiştirilebilir. (Bu durum O4+ personelleri için de geçerlidir) [DS - OS - YS]

ß9.4 - Herhangi birisinin yetkisini kötüye kullandığına dair kanıtınız var ise “Komite Yöneticisini” haberdar edin. Eğer yetkiyi kötüye kullanan kişi “Komite Yöneticisi” ise O5/O6 konseyini haberdar edin.


Bölüm X - Testler

ß10.1 - SCP testlerinde, anomaliye “Nötr” izin verilmedikçe onu öldürebilecek davranışlarda bulunulamaz. [OS-YS-ÜS]

ß10.2 - Eğer SCP normal bir insanın dayanabileceği seviyedeki durumlara ve acılara katlanabiliyorsa, test gereğince derece arttırılabilir. Eğer dayanamıyorsa derece arttırılamaz. [OS-YS]


Bölüm XI - Kapanış

Bu belge herhangi bir zaman değiştirilebilir veya düzenlenebilir. Sabit kalacağına dair bir kanıtımız bulunmamakta. Yine de belgenin kurallarına ve Etik Kod’a sadık kalmayı unutmayalım.


İmza;
Bölge 48 Yöneticisi
| The Administrator |

İmza;
Jack F.
| Yönetici Yardımcısı - Ethics Committee Overseer |

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License