Departmanlar

Alt kısımda Vakıfta ve Bölge-48'de bulunan departmanların Listesi, Rütbesi ve bilgilendirmesi verilmiştir.

E&T


E&T Kurumdaki Bir bölgede oluşan Hasarı (örnek olarak: SCP Transferinde Duvardaki çiziklerin onarımı) Yaparlar yada Jeneratördeki sıkıntıyı elektrik sıkıntısını gibi birçok sorunu halletmeyle görevlilerdir ancak silah mühendisleri gibi diğer mühendisler bazı SCP'lerin muhaffazasına kolaylık olması için gelişmiş silahlar yada muhaffaza alanları yaparlar -Tabi bilim Departmanının verdiği verilere göre.

İç Güvenlik Departmanı


Vakfın içindeki vakıf olarak adlandırılırlar , vakıfta çıkar grubu ajanı var mı yada kaçak silah sokan gibi kişileri bulurlar. bu sırada departmanların işlerini yapıp yapmadıklarını denetlerler.

Lojistik Departmanı


Lojistik Departmanı o Bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için Arz edilen nesne yada yiyeceğin Tedarikini yapar. SCP Nakillerini yaparlar ve Vakıfın bütçesini yönetirler. personellerin istediği eşyayı-ürünü kargo yolu ile Vakfa teslim eder. Vakıf için önem teşkil eden bir departmandır. Çalışanları silahlı personellerdir.

Tıp Departmanı


Tıp departmanı çalışanların sağlını ve durumunu kontrol ederler yada bazı çatışmalarda yaralanan MTF yada Güvenlik Departmanını Tedavi ederler ve gerekli durumlarda bazı SCP Testlerine katılırlar (Tıp ile alakalı ise) sahip olduğu Bilim insanları ile SCP'lerin DNA yada SCP'den örnek alarak o örneği incelerler.

MTF (Mobil Görev Kuvvetleri)


Bir ihlal halinde yada çıkar grubu saldırısı olduğu zaman vakıfa müdahale için gelirler , diğer yandan SCP Transferlerinde yardımcı olmak için geldikleri de olur. ancak asla vakıfta nöbet tutmazlar ve vakıfta durmaları yasaktır.

Güvenlik Departmanı


Tesisin/bölgenin güvenliğinde bu departman sorumludur. Bir muhafaza ihlali sırasında ilk önce personellerin can güvenliğini sağlamak zorundadırlar. ardından güvenlik geçitlerini kapatarak İhlali durdurmaya çalışmalılardır. Mobil Görev Kuvvetleri ihlal olduğu sırada gelse bile Güvenlik departmanı vakıfta kalır ve personellerin güvenliğini sağlamak ile uğraşır.

Bilim Departmanı


Anormal varlıklara (SCP'lere) testler yaparlar, not alırlar ve yeniden muhafaza veya zayıflıkları gibi kriterleri araştırıp bilgi dosyasına eklerler. Bu departman testleri yönetir ve Güvenlik departmanı Testlerde bu departmana yardımcı olmak ve testin güvenliğini sağlamak zorundadır. Bilim D. Bunun dışında bilim departmanı bir cinayet soruşturmasında ve benzeri olaylara yardımcı olmak için DNA Testleri ,otopsi gibi uygulamaları yapar.

Etik Komite


Vakıf içerisinde D-Sınıfların işkence görmesini yada zorlu testlerin yaptırılmasını engelleyebilir, Vakıfın Etik olmasını sağlar ve bazı kararlarda fikir sunabilir , önemli toplantılara katılırlar. kısaca vakıfın acımasız olmasını önleyen komitedir ve küçük bir bağımsız grup sayılabilir.

Üretim Departmanı


Vakıf için gerekli ekipman , tank ,uçak gibi saldırı aletlerini yada yiyeceklerin üretimini sağlar, bazen vakıfın ekonomik durumu için dışarıya satış yapabilir. İstenilen herhangi bir şeyi üretebilir.

Yönetim Departmanı


Otoriteyi sağlar , Tüm departmanları yönetir , emir verir ve personellerin vakıftan atılması gibi bir çok yetkiye sahiptir.

Ek Olarak:

Vakıf personelleri : Kafeterya görevlisi - Temizlik gibi rütbelerdedir , seviye 2 veya 1 olarak görevdedirler ve yönetim departmanının en alt rütbesi olarak geçer. D-Sınıflarının eğitimi ve mülakatları sonucu vakıf personeline yükselebilir yada direk personel olarak başlanılabilir.

Departman Rütbeleri

Yönetim +++

1. Vakıf Yöneticisi
2. Bölge yöneticisi HR
3. Konsey Başkanı HR
4. O5 Konseyi HR
5. Bölge Direktörü HR
6. Müfettiş HR
7. V.I.P. MR

Mühendislik ve teknik ++

1. Süpervizör Mühendis HR
2. Baş Mühendis HR
3.Proje Mühendisi HR
4. İnşaat Mühendisi MR (Yapılar ve Muhafaza alanları)
5. Makine Mühendisi MR (silahlar ve Makineler)
6. Kıdemli Teknisyen LR
7. Teknisyen LR

IKA - İstihbarat Komuta Ajansı +++

1. Direktör Ajan HR
2. Yardımcı Direktör Ajan HR
3. Süpervizör Ajan HR
4. Elit Ajan HR
5. Ajan MR

Üretim Departmanı +

1. İmalat Moderatörü MR
2. Baş imalatçı MR
3. Üretim Sorumlusu MR
4. Silah İmalatçısı MR
5. Gıda MR
6. Departman Personeli LR

Dış İlişkiler Departmanı +

1 .Dış İlişkiler Uzmanı HR
2. Ateşe HR
3. Baş Konsolos MR
4. Diplomat LR

Etik Komite +++

1. Komite Yöneticisi HR
2. Komite Başı HR
3. Komite Üyesi MR
4. Aday Komite Üyesi MR

Lojistik Departmanı ++

1. Süpervizör HR
2. Arz Menajeri MR
3. Uzman lojistikçi (Denetmen) MR
4. Lojistik Görevlisi (Silahlı personel) MR
5. Tır şoförü LR

Tıp Departmanı ++

1. Ordinaryüs HR
2. Prof. Doktor MR
3. Operatör Doktor (Ameliyat yapan) MR
4. Doktor MR
5. Bilim İnsanı MR
6. Pratisyen Doktor LR
7. Hemşire LR

MTF ++

1. MTF Generali HR
2. Görev Birliği Komutanı HR
3. Ekip Lideri MR
4. Ekip Başçavuşu MR
5. Ekip Operatörü LR
6. Stajyer Operatör LR

Güvenlik Departmanı +++

1. G.D. Başkomutanı HR
2. G.D. Komutanı HR
3. Tabur Komutanı HR
4. Takım Komutanı MR
6. Teğmen MR
7. Çavuş Güvenlik Gardiyanı MR
8. Güvenlik Gardiyanı MR
9. Stajyer Güvenlik gardiyanı LR

Bilim Departmanı +++

2. Şef Araştırmacı HR
3. Baş Araştırmacı MR
4. Kıdemli Araştırmacı MR
5. Araştırmacı MR
6. Aday Araştırmacı LR

HR - MR - LR

HR = Yüksek Rütbe - Seviye 5 - Seviye 4

MR = Orta Rütbe - Seviye 3 - Seviye 2

LR = Düşük Rütbe - Seviye 1 - Seviye 0


Departmanların RP de ne kadar gerekli olduğu ile alakalı artı (+) işareti getirildi 
+ = Gerekli olduğu zaman , nadir RP zamanları
+ + = Orta dereceli aktiflik , çoğu RP zamanı
+ + + = Yüksek Dereceli aktiflik , neredeyse tüm RP
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License