Anomaliler

Anormallikler nedir?

Anormallikler yani doğa üstü, akıl üstü özellikler, SCP'lerin hepsinde bulunan bir özelliktir. Anormal özelliklere sahip olan varlıklara anomali denir. Anomaliler ise vakıf bünyesinde "SCP" Olarak adlandırılır. SCP'lerin tümünde anormal bir doğa üstü olay olması zorunludur. Peki ya Anormallik ne demek?

Anormallik
Anormallik, normal olan olayların akla uymayacak ve rasyonel olmayan, olağan ya da doğal olmayan, genel örneğe, alışılmışa, kurala aykırı olan. duruma anormallik denir.

Anomali
Anormallik belirtileri gösteren canlı/cansız her türlü nesneye, cisme, boyuta, varlığa, var olmayan şeye veya her şeye Anomali denir. Anomalilere "SCP" adı verilir.

Anormaliler
Anormaliler ise anormal olan unsura verilen addır.

Örnek olarak:
Bir kedi düşünün, kedinin anormal özelliği nefes alamadan yaşayabilmesi. Kedinin nefes almadan yaşaması anormalidir. Kedi ise anomalidir. Vakıf bu kediyi SCP olarak adlandırır ve bir numara koyar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License